Vi är Bombastik Byarum

Bombastiks fokus är inriktat mot funktionsmöbler för möten, konferens och utbildning. Vi vill addera egenskaper till möblerna som gör att de passar för dagens flexibla miljöer. Kraven på att effektivt nyttja kontorens ytor ställer också andra krav på möblerna. De ska kunna nyttjas på olika sätt, vara flyttbara och vara kompatibla med modern teknik. Vår samverkan med AudicomPendax AB gör oss lyhörda för utvecklingen där den går som snabbast – inom IT. Möbler och teknik ska samspela.

Samtidigt driver vi ju verksamheten Byarums Snickeri, där är vi underleverantör till flertalet fina varumärken inom inredningsbranschen. Vi har en modern maskinpark och är specialiserade på plana ytor, skivor, i alla former och i alla material.

Välkommen till Bombastik Byarum AB / Anders Lindbom

cirkel

Våra målsättningar

  • Hela tiden ta hänsyn till vilken skadlig påverkan en förändring innebär.
  • Arbeta målmedvetet för att de material vi nu använder successivt byts mot ännu mer miljövänliga.
  • Noggrant följa utveckling och upptäckter inom miljöforskning och på så sätt skapa en acceptans inom företaget för nya krav och förbättringar i framtiden.
  • Uppmuntra alla medarbetares uppfinningsrikedom och intresse för miljöfrågor och se till att kunskap och resurser finns för att utföra ett bra miljöarbete.
  • Arbeta för att fasa ut insatsmaterial och produktionsprocesser som innehåller skadliga ämnen.
  • Sträva efter materialsnåla konstruktionslösningar och tänka livscykel i både produkt och processutveckling.
  • Kretsloppsanpassa våra produkter så långt vi kan.
  • Ställa krav på, (i den mån det är möjligt) och prioritera de leverantörer som levererar produkter och tjänster i överenskommelse med Bombastik Green Attitude.
  • Arbeta för att transporter sker på ett för miljön så sparsamt sätt som möjligt.
  • Bombastik ska följa samtliga gällande lagar, förordningar och bestämmelser.