Vi är Bombastik Byarum

Bombastiks fokus är inriktat mot funktionsmöbler för möten, konferens och utbildning. Vi vill addera egenskaper till möblerna som gör att de passar för dagens flexibla miljöer. Kraven på att effektivt nyttja kontorens ytor ställer också andra krav på möblerna. De ska kunna nyttjas på olika sätt, vara flyttbara och vara kompatibla med modern teknik. Vår samverkan med AudicomPendax AB gör oss lyhörda för utvecklingen där den går som snabbast – inom IT. Möbler och teknik ska samspela.

Samtidigt driver vi ju verksamheten Byarums Snickeri, där är vi underleverantör till flertalet fina varumärken inom inredningsbranschen. Vi har en modern maskinpark och är specialiserade på plana ytor, skivor, i alla former och i alla material.

Välkommen till Bombastik Byarum AB / Anders Lindbom

cirkel

Våra målsättningar

 • Hela tiden ta hänsyn till vilken skadlig påverkan en förändring innebär.
 • Arbeta målmedvetet för att de material vi nu använder successivt byts mot ännu mer miljövänliga.
 • Noggrant följa utveckling och upptäckter inom miljöforskning och på så sätt skapa en acceptans inom företaget för nya krav och
  förbättringar i framtiden.
 • Uppmuntra alla medarbetares uppfinningsrikedom och intresse för miljöfrågor och se till att kunskap och resurser finns för att utföra
  ett bra miljöarbete.
 • Arbeta för att fasa ut insatsmaterial och produktionsprocesser som innehåller skadliga ämnen.
 • Sträva efter materialsnåla konstruktionslösningar och tänka livscykel i både produkt och processutveckling.
 • Kretsloppsanpassa våra produkter så långt vi kan.
 • Ställa krav på, (i den mån det är möjligt) och prioritera de leverantörer som levererar produkter och tjänster i överenskommelse med Bombastik Green Attitude.
 • Arbeta för att transporter sker på ett för miljön så sparsamt sätt som möjligt.
 • Bombastik ska följa samtliga gällande lagar, förordningar och bestämmelser.

Bombastik Green Attitude - för att vi vill ge något tillbaka

Planeten jorden har sedan urminnes tid gratis erbjudit människan sina resurser. Och vi har som glada barn på födelsedagskalas bildligt talat slitit av papperet och kastat presenterna runt omkring oss, och fortsatt till nästa paket, och nästa … Ibland verkar det som om vi fortfarande inte riktigt har förstått konsekvenserna av vårt handlande. Men något håller så sakta på att ändras. Både på vårt företag Bombastik och hos våra kollegor i Europa och runt om i världen.

På vårt företag vill vi helt enkelt ge något tillbaka till Moder Jord. Därför kallar vi det ”Bombastik Green Attitude”. Dvs. en grön attityd i allt vi gör.

Kanske det i förlängningen betyder friskt vatten eller ren luft någonstans i världen. Och, vi vet -det är en lista som aldrig tar slut- för att citera en känd kollega i branschen. Men vi har kommit en bra bit på vägen. På Bombastik försöker vi i dagligt arbete och produktion hålla nere vår miljöpåverkan på alla tänkbara sätt. Vi arbetar också hela tiden mot ett resurssnålt materialanvändande. Det innebär för oss ett mycket bättre material och energiutnyttjande. Vi gör det genom att dels sträva efter hållbar utveckling men också genom att hela tiden testa nya, i sammanhanget intressanta material. Bombastiks stora ambition är att ta fram och skapa fräcka, fantastiska möbler med en lång livslängd samtidigt som vi strävar efter att hålla nere vårt råvaruuttag genom att så småningom börja använda återanvändbart material. Vi tror också att trots att vårt företag är ett av de mindre i branschen är vår insats viktig, inte minst nu när större företag på allvar börjar vakna och ändra sina prioriteringar.

Som de flesta av våra kollegor tror vi på Bombastik att oberoende av hur små utsläpp ett företag har, måste varje företag ta eget ansvar för att skapa förändring. Om branschen samarbetar kommer många positiva saker att hända.Företaget Bombastik arbetar hela tiden på att jaga förbättringar samt förebygga och minimera skadlig miljöpåverkan från tillverkningsprocesser, produkter, transporter eller övrig verksamhet. Då ställs krav både på Bombastik och på våra underleverantörer.