Nytt namn, ny profil

I och med att Bombastik Attitude AB förvärvar Byarums Snickeri AB så gör vi en juridisk namnändring. Vi heter numera Bombastik Byarum AB. Båda bolagen fungerar som tidigare. Ny grafisk profil med båda namnen i logotype kommer successivt att synas i vår kommunikation.